belys.no

belyse V; -ning eller -ing
kaste lys over; klargjøre; anskueliggjøre; illustrere; utdype; få saken belyst